Opleiding Eerste Hulp inclusief Eerste Hulp aan kinderen


Reanimeren

Met een diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis ben je in staat om op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Op je werk, op straat, maar ook thuis. Tijdens de opleiding Eerste Hulp word je opgeleid tot kundige eerstehulpverlener.

Een docententeam, bestaande uit een instructeur eerste hulp en een Lotus (een geoefend slachtoffer), brengen je de nodige kennis en vaardigheid bij.

Tijdens de opleiding komt niet alleen de nodige theorie aan bod, maar wordt er zeer veel aandacht geschonken aan praktisch handelen. Bij deze praktische oefeningen maken wij gebruik van de hulp van een LOTUS slachtoffer. Een LOTUS slachtoffer is een EHBO’er die de Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers heeft gevolgd. Na het met goed gevolg afronden van de opleiding wordt de EHBO’er aangemerkt als ‘geoefend slachtoffer’ en wordt de aantekening ‘LOTUS’ toegevoegd aan het diploma Eerste Hulp.

Gegevens over de cursus

Aantal lessen 13 Inclusief (proef)examen.
Prijs € 195,00 Inclusief lesboek, verbandmateriaal en gebruik oefenpoppen.
Diploma Ja Erkend door Het Oranje Kruis.
Weekdag Dinsdag
Lestijden 19.30 – 21:30 Inclusief pauze. Koffie en/of Thee
Start opleiding zie agenda Bij voldoende deelname
Locatie Loevesteinplaats, 2613GL, Delft
Aanmelden Inschrijven Of mail de secretaris.

Onderwerpen

Tijdens de cursus leer je hoe je Eerste Hulp kunt verlenen aan zowel volwassenen als aan kinderen, bijvoorbeeld bij:

 • Stoornissen van het bewustzijn
 • Letsels door warmte
 • Bedreigde ademhaling
 • Letsels door koude
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Shock
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Brandwonden
 • Uitwendige letsels
 • Botbreuken en ontwrichting
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Oogletsels
 • Elektriciteitsongevallen
 • Kneuzing en verstuiking
 • Vergiftiging

Beademen en reanimeren leer je op een oefenpop.

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een examen.
De minimumleeftijd om hieraan deel te nemen is 16 jaar.

Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam, bestaande uit een medisch docent en een instructeur Eerste Hulp, welke door Het Oranje Kruis worden aangewezen.
Na het behalen van het examen ontvang je het diploma Eerste Hulp, dat wordt uitgegeven door Het Oranje Kruis. Dit diploma is twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur na twee jaar te kunnen verlengen, moet je jaarlijks herhalingslessen volgen. Meer informatie over herhalingslessen kun je vinden onder ‘Herhaling Eerste Hulp‘.

Extra informatie

Iedere houder van een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer hij/zij Eerste Hulp verleent. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat EHBO’ers zonder angst of belemmering Eerste Hulp kunnen verlenen.

Veel verzekeraars vergoeden cursussen eerstehulpverlening geheel of gedeeltelijk. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar. Een site als bijvoorbeeld zorgwijzer.nl geeft een overzicht van de diverse zorgverzekeraars.