Nieuws


Facebook Posts

Uitnodiging Jaarvergadering

Beste EHBO’er,

Het bestuur heeft het genoegen jullie voor de jaarlijkse jaarvergadering van onze EHBO vereniging uit te nodigen. Deze vindt plaats op 03-03-2020.

Dit jaar is het een hele belangrijke vergadering. Dit omdat er belangrijke zaken besproken gaan worden en er zullen ook zaken besloten moeten worden. Dit zal gebeuren aan de hand van een stemming onder de aanwezige leden. Het stemmen heeft alleen grote waarde als men met grote aantallen aanwezig is.

Na de pauze zal de uitreiking plaats vinden van de diploma’s aan de geslaagde cursisten van het afgelopen jaar. Zij die al 5 jaar of een meervoud daarvan actief ehbo lid zijn worden ook in het zonnetje gezet. We sluiten af met een klein knabbeltje en drankje.

Het is van groot belang dat men van te voren laat weten of men komt. Dit i.v.m. de voorbereidingen er van. Wil je uiterlijk 17 februari laten weten of je komt. De te bespreken stukken waarover gestemd gaat worden tijdens de vergadering ontvang je uiterlijk 18 februari.
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

Wij wensen jullie allemaal een mooi en gezond 2020 ... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

Wij wensen jullie allemaal mooi kerstfeest en gezond
2020🌲🥂
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

De eerste les avond EHBO bij Ehbo-vereniging St. Bernardus Delft zit er weer op.
Ze zijn lekker aan het werk gezet.
Ze dachten de eerste les na de vakantie zal ze wel rustig beginnen, niet dus. Sylvia dacht ze hebben vakantie gehad dus lekker aan het werk zetten.
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook