Over ons


Logo Bernardus

De vereniging is opgericht op 27 september 1927.

Wij danken onze naam aan de monnik Bernard van Menthon (1020 – 1081), die in de Alpen met zijn kloosterbroeders hulp verleende aan reizigers en pelgrims, die in barre omstandigheden in nood verkeerden.

Hoe anders is de eerste hulp nu georganiseerd. Bij vele verenigingen en instanties kun je tegenwoordig een opleiding Eerste Hulp (EHBO) volgen, welke afgesloten wordt met het examen voor het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

Jaarlijks wordt door ons een opleiding Eerste Hulp gegeven die in overeenstemming is met de richtlijnen van Het Oranje Kruis. Daarnaast worden er competentielessen gegeven voor hen die reeds in het bezit zijn van het EHBO diploma. Deze lessen zijn nodig, omdat kennis en vaardigheden zonder goede en praktische training snel minder worden.

Teneinde de belangen van onze leden landelijk te behartigen is onze vereniging aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO.

Ons cursusjaar loopt van  29 september tot 31 december.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één cursusjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 augustus schriftelijk of per email plaats te vinden. Als het lidmaatschap niet (tijdig) is opgezegd, dan ontvang je automatisch een factuur voor verlenging van het lidmaatschap met één cursusjaar.


Het bestuur

Voorzitter: Aart Kempker

Secretaris: Jos van Lier

Penningmeester: Heleen Kampherbeek

Materiaalcommissaris: Paul Schooneveld en Herman de Cock

Bestuurslid: vacature

Het docententeam

Instructeur Eerste Hulp: Sylvia van Reenen

Lotus: Jos van Lier