ANBI


ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s op een eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:

Naam van de instelling

Vereniging voor EHBO “St. Bernardus”

KvK nummer

40397114

Contactgegevens

Secretariaat:  Jos van lier en Aart Hemker

info@bernardus-ehbo.nl/secretaris@bernardus-ehbo.nl

www.bernardus-ehbo.nl

Doelstelling van de vereniging

Het doel van de vereniging is het toegankelijk maken van Eerste Hulp voor iedereen: hiertoe worden EHBO lessen en competentielessen aangeboden.

Hoofdlijnen uit het beleidsplan

Wij verwijzen naar het Huishoudelijk Reglement en de Statuten.

Bestuur

Voorzitter

Jos van Lier

Secretaris

Jos van lier en Aart Hemker

Penningmeester

Aart Hemker

Materiaalmeester

Paul Schooneveld

Bestuurslid

vacature

Beloningsbeleid

EHBO vereniging St. Bernardus is een vereniging die uitsluitend met vrijwilligers werkt.

Aan de ingehuurde instructeurs wordt een onkostenvergoeding (denk o.a. aan kilometervergoeding) betaald. De bestuursleden declareren hun gemaakte kosten voor attenties, zoals kaarten en een bloemetje.

Jaarverslag

Klik hier voor het meest recente jaarverslag.

Financieel verslag

Klik hier voor het meest recente financieel verslag.